top of page

GRAAFINEN SUUNNITTELu

Ei niin pientä asiaa, etteikö siitä saisi jotain suurempaa.

Markkinoinnin perustarpeet

Esitteet ja asiakaslehdet
Käyntikortit & Julisteet
Lehti-ilmoitukset

  Tilaaja Urjalan kunta, graafinen suunnittelu Meridesign. 

Jos yritys on kantanut vuosia samaa ilmettä tai sen liiketoiminta on muuttumassa, on hyvä aika uusia tai kirkastaa logo tai koko yritysgrafiikka.

Logo ja yritysilme

Suunnittelen selkeitä, erottuvia logoja ja yritysilmeitä, jotka herättävät kohderyhmän mielenkiinnon. 

Toteutan logot sellaisiin muotoihin, joita asiakkaan on helppo käyttää ja toimittaa tuotantoon.

Tarvittaessa vektoroin olemassa olevan logon jatkokäyttöä varten.

Graafinen

ohjeisto

Graafiseen ohjeistoon määritellään miten eri elementit toistuvat yrityksen printti- ja digimarkkinoinnissa.

 

Ohjeisto säästää aikaa uuden suunnittelulta tai antaa raamit, minkä puitteissa on lupa joustaa tai pysyä lestissä.

Logosuunnittelu

Tilaaja Central Line Entertainment, teippaus Shimako, suunnittelu Meridesign

Ulkomainonta

Teippisuunnittelu: ikkunat ja autot
Suurkuvat & Banderollit
Beach Flagit
Ulkomainonta
Messut ja tapahtumat

Tilaaja Karkkilan kaupunki, graafinen suunnittelu Meridesign

Messut ja tapahtumat

Messuosastot 
Julisteet & passit
Mainokset:
lehti-ilmoiutukset
web & some
Kyltit, banderollit
ja roll-upit

  Tilaaja Karkkilan kaupunki,

graafinen suunnittelu Meridesign. 

Pakkaussuunnittelu

Display- ja myyntitelineiden ulkoasujen suunnittelu

Tilaaja Safety Reclector Finland, graafinen suunnittelu Meridesign

Pakkaussuunnittelu

Kirjat ja taittotyö

Kirjan taitot & kansisuunnittelu
Taittotyö
Sisällönsuunnittelu

SISÄLLÖNTUOTANTO

Kirjoitusasu ja markkinointistrategiat ojennukseen.

Sisällöt

ja tekstityö

Vahvistuksenani toimii usein copy ja sisältöstrategi Laura Syrjälä, joka taitaa tekstityön sekä markkinointiviestinnän salat ja strategiat.

Laura kiteyttää teksteihin oikean sävyn, jolla kohderyhmää

puhutellaan ja herätellään. Hän ottaa selvää asiakkaan palvelukokonaisuudesta ja näkemyksistä ja perehtyy asiakkaan yritystoimintaan sekä kartoittaa yrityksen toimialaa.

bottom of page